CÂN ĐO - CHỒI 2 -THÁNG 3/2021

CÂN ĐO - CHỒI 2 -THÁNG 3/2021
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE   - LỚP CHỒI 2 (2020-2021)
                       
Số
TT
Họ và tên trẻ Ngày
tháng
năm sinh
Nữ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ
Tháng 12 Tháng 3
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Hà Huỳnh Nhật An 24/05/2016   22 Bình thường 109 Bình thường 24 Bình thường 111 Bình thường
2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi 22/06/2016 x 25 TC 112 Bình thường 26 TC 113 Bình thường
3 Nguyễn Ngọc Hà My 29/03/2016 x 20,5 Bình thường 117 Bình thường 21,5 Bình thường 118 Bình thường
4 Bùi Phúc Lâm 30/05/2016   20 Bình thường 109 Bình thường 21 Bình thường 112 Bình thường
5 Phạm Ngọc Bảo Nguyên 27/09/2016 x 21 Bình thường 108 Bình thường 22 Bình thường 109 Bình thường
6 Tăng Hà Linh 13/02/2016 x 14 Bình thường 105 Bình thường 15 Bình thường 107 Bình thường
7 Lê Khả Hân 25/08/2016 x 21 Bình thường 106 Bình thường 22 Bình thường 110 Bình thường
8 Lê Ngọc An Nhiên 12/12/2016 x 13,5 Bình thường 95 Bình thường 14,5 Bình thường 99 Bình thường
9 Lê Vũ Khánh Thi 06/07/2016 x 17,2 Bình thường 107 Bình thường 19 Bình thường 110 Bình thường
10 Nguyễn Anh Thư 20/04/2016 x 14 Bình thường 103 Bình thường 15 Bình thường 106 Bình thường
11 Huỳnh Trần Thiên Vy 03/02/2016 x 17 Bình thường 107 Bình thường 18 Bình thường 110 Bình thường
12 Nguyễn Lê Bảo Phương 11/04/2016 x 19 Bình thường 110 Bình thường 20 Bình thường 112 Bình thường
13 Phạm Duy Bảo 03/12/2016   18 Bình thường 102 Bình thường 19 Bình thường 106 Bình thường
14 Đinh Phan Duy Thiên 06/12/2016   18 Bình thường 105 Bình thường 19 Bình thường 108 Bình thường
15 Nguyễn Hồng Duyên 18/04/2016 x 15 Bình thường 103 Bình thường 16 Bình thường 107 Bình thường
16 Nguyễn Hoàng Phương Vy 13/09/2016 x 16 Bình thường 104 Bình thường 17 Bình thường 108 Bình thường
17 Thân Tấn Thành 03/06/2016   18 Bình thường 109 Bình thường 19 Bình thường 112 Bình thường
18 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 13/05/2016 x 22 Bình thường 112 Bình thường 23 Bình thường 114 Bình thường
19 Phạm Nguyễn Hương Giang 13/08/2016 x 26 Bình thường 109 Bình thường 28 TC 112 Bình thường
20 Diệp Nguyễn Minh Tân 05/08/2016   17,2 Bình thường 104 Bình thường 18 Bình thường 107 Bình thường
21 Phạm Thanh Trúc 08/05/2016 x 17 Bình thường 105 Bình thường 18 Bình thường 109 Bình thường
22 Nguyễn Lê Xuân Anh 18/03/2016   20 Bình thường 106 Bình thường 20,5 Bình thường 112 Bình thường
26 Lê An Nhiên 07/09/2016 x 17,2 Bình thường 107 Bình thường 18 Bình thường 109 Bình thường
24 Nguyễn Tú Quyền 06/08/2016 x 18,5 Bình thường 111 Bình thường 19 Bình thường 114 Bình thường
25 Nguyễn Lâm Kim Ngân 11/09/2016 x 22 Bình thường 112 Bình thường 23 Bình thường 114 Bình thường
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559