CÂN ĐO - LÁ 1 -THÁNG 3/2021

CÂN ĐO - LÁ 1 -THÁNG 3/2021
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  TRẺ THEO QUÝ - LỚP LÁ 1    
                                 
Số
TT
Họ và tên trẻ
Ngày
tháng
năm sinh
Tháng
tuổi
Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ
Tháng 9 Tháng 12 Tháng 3
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Ngyễn Trần Gia Hân 07/04/2015 X 62 20   117   22,4   119   25   121  
2
   
 
 
 
 
 
Trương Hoàng Minh Vy
06/11/2015 X 63 25 Béo phì 112,5   29,35 Béo phì 115 *// 31,3 Béo phì 117  
3 Đoàn Tùng Chi 15/2/2015 X 67 19,5   111,5   20,65   113   21,9   116  
4 La Ngọc Lâm 26/9/2015   60 19,5   108   19,85   111   20,4   112  
5
   
 
 
 
 
 
 
 
Cao Thiên Kim
06/06/2015 X 63 17   105   19,5   106   18,9   110  
6 Đặng Huyền Khánh Như 26/8/2015 X 61 15   103   15   106   16   108  
7 Võ Ngọc Bảo Trân 20/7/2015 X 62 15,5   105   16,35   110   16,2   110  
8 Đinh Hà Như Ý 14/2/2015 X 67 18   116   19   118   18,3   116  
9
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Đình Trúc Mai
13/5/2015 X 64 18   109   18,3   113   18   115  
10 Đoàn Thùy Duyên 19/5/2015 X 64 17   108   17,45   112   17,2   114  
11 Võ Hà Anh 09/11/2015 X 60 19   109   19,5   111   20   113  
12 Nguyễn ToNy 30/5/2015   64 29 Béo phì 118,5   30,6 Béo phì 120   32,5 Béo phì 122  
13 Nguyễn Bảo An Nhiên 18/8/2015 X 61 20   107,5   20,20   110   22,4   112  
14 Lê Nguyễn Diệp Vy 30/5/2015 X 64 19   116   19,60   119   20   120  
15 Phan Xuân Tùng 15/4/2015   65 21   114   21,15   116   23,4   116  
16 Huỳnh Bảo Châu 24/12/2015 X 57 15   102   17   110   20   115  
17 Lê Nguyễn Kỳ Phong 14/7/2015   62 18,5   107   20,20   110   20,7   110  
18 Đặng Gia Bảo 14/5/2015   64 23 Thừa cân 112,5   23,6 Thừa cân 114   27,2 Thừa cân 117  
19 Nguyễn Ngọc Thảo My 25/7/2015 X 62 26 Béo phì 112   27,3 Béo phì 116   29,4 Béo phì 117  
20 Phạm Minh Khang 26/1/2015   68 19   110   18,9   113   20   114  
21 Huỳnh Đức Nhân 11/11/2015   56 23   112,5   23,5   114   22,8   116  
22 Châu Phúc Khang 15/5/2015   64 19   108   18,5   112   19,3   112  
23 Đặng Ngô Gia Khang 18/11/2015   58 21   112   21,10   116   25   117  
24 Phạm Ngọc Thùy Lâm 17/3/2015 X 66 19   111   20   113   20   116  
25 Thân Thành Đạt 01/08/2015   68 23,5   118   23,65   121   27,3   123  
26 Nguyễn Cao Bội Bội 14/9/2015 X 60 16   107,5   27   109   18,3   113  
27 Hà Anh Hào 10/03/2015   60 18   104   18,1   105   19,4   109  
28 Nguyễn Bảo Nam 22/7/2015   61 19   100   20   105   22   110  
29 Đỗ Nguyễn Minh Nhân 26/5/2015   64 22,5 Thừa cân 109   23,85 Thừa cân 109   25 Thừa cân 110  
30 Trần Thanh Nhật 07/06/2015   62 20   111   21   114   23   116  
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559