CÂN ĐO - LÁ 2 -THÁNG 3/2021

CÂN ĐO - LÁ 2 -THÁNG 3/2021
KẾT QUẢ CÂN ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG - LỚP LÁ 2            
                               
Số
TT
Họ và Tên Ngày
tháng
năm sinh
Nữ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ
Tháng 9/2020 Tháng 12/2020 Tháng 03/2021
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Nguyễn Thanh Tiền 07/10/2015   28.5 TC 116cm Bình thường 29.5 TC 117cm Bình thường 30 TC 118cm Bình thường
2 Phạm Huỳnh Gia Phúc 30/5/2015 x 29.5 TC 117 cm Bình thường 30.5 TC 120 cm Bình thường 31 TC 121 cm Bình thường
3 Huỳnh Ngọc Châu An 14/2/2015   28.5 TC 124cm Bình thường 29 TC 126cm Bình thường 28.6 TC 127cm Bình thường
  Nguyễn Hồng Phúc 21/9/2015   20.8 Bình thường 110cm Bình thường 20.9 Bình thường 112cm Bình thường 21.9 Bình thường 113cm Bình thường
4 Võ Đức Bảo 26/6/2015   21.9 Bình thường 117cm Bình thường 22.5 Bình thường 121cm Bình thường 22.7 Bình thường 121cm Bình thường
6 Nguyễn Phước Hải 16/10/2015   18.2 Bình thường 109cm Bình thường 19.3 Bình thường 111cm Bình thường 20.8 Bình thường 113cm Bình thường
7 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 28/7/2015 x 20.4 Bình thường 116cm Bình thường 21.9 Bình thường 119cm Bình thường 23.9 Bình thường 119cm Bình thường
8 Mã Trịnh Bảo Nghi 20/10/2015 x 21.4 Bình thường 107cm Bình thường 21.9 Bình thường 109cm Bình thường 22.3 Bình thường 109cm Bình thường
9 Nguyễn Ha Ron 13/12/2015   17.2 Bình thường 105cm Bình thường 17.5 Bình thường 108cm Bình thường 17.6 Bình thường 109cm Bình thường
10 Phạm Quỳnh Thư 29/5/2015   17.8 Bình thường 109cm Bình thường 18.5 Bình thường 111cm Bình thường 20.5 Bình thường 112cm Bình thường
11 Trần Như Gia Bích 13/5/2015 x 16.8 Bình thường 104cm Bình thường 17.5 Bình thường 106cm Bình thường 18.2 Bình thường 107cm Bình thường
12 Trần Thị Khánh Băng 28/9/2015   22.9 Bình thường 114cm Bình thường 23.4 Bình thường 116cm Bình thường 25.2 Bình thường 117cm Bình thường
13 Hồ Phúc An 30/01/2015 x 31.2 TC 122cm Bình thường 30.5 TC 124cm Bình thường 31.5 TC 124cm Bình thường
14 Trần Tường Vy 06/09/2015 x 19.3 Bình thường 113cm Bình thường 19.5 Bình thường 116cm Bình thường 19.5 Bình thường 117cm Bình thường
15 Trần Ngọc Uyên Nhi 13/5/2015 x 20,1 Bình thường 109cm Bình thường 20.8 Bình thường 109cm Bình thường 21.9 Bình thường 110cm Bình thường
16 Trần Nam Thái Huy 25/6/2015 x 16.9 Bình thường 107cm Bình thường 17 Bình thường 109cm Bình thường 17.5 Bình thường 109cm Bình thường
17 Dương Lê Ngọc Khánh 31/10/2015   17.3 Bình thường 108cm Bình thường 17.9 Bình thường 111cm Bình thường 18.6 Bình thường 111cm Bình thường
18 Nguyễn Gia Bảo 18/5/2015 x 27.8 TC 114cm Bình thường 30.2 TC 116cm Bình thường 33 TC 116cm Bình thường
19 Hồ Nguyễn Gia Huy 30/3/2015   19.9 Bình thường 114cm Bình thường 20.8 Bình thường 115cm Bình thường 21.9 Bình thường 116cm Bình thường
20 Nguyễn Ái Tâm 17/01/2015 x 22.5 Bình thường 113cm Bình thường 22.8 Bình thường 117cm Bình thường 22.8 Bình thường 118cm Bình thường
21 Dương Thanh Phúc 31/7/2015 x 30.5 TC 118cm Bình thường 31.2 BP 121cm Bình thường 32 BP 121cm Bình thường
22 Phan Lê Tuấn Anh 23/3/2015 x 26.8 TC 109cm Bình thường 28 TC 112cm Bình thường 30.7 TC 113cm Bình thường
23 Nguyễn Hữu Bảo 29/01/2015   18.2 Bình thường 115cm Bình thường 18.4 Bình thường 117cm Bình thường 19.3 Bình thường 119cm Bình thường
24 Đàm Huỳnh Phúc Nhân 26/9/2015   27.2 Bình thường 113cm Bình thường 28.5 TC 116cm Bình thường 28 TC 118cm Bình thường
25 Lê Thị Bích Ngọc 11/12/2015   24.6 Bình thường 111cm Bình thường 24.8 Bình thường 113cm Bình thường 26.5 Bình thường 114cm Bình thường
26 Nguyễn Đoàn Thu An 28/9/2015   15 Bình thường 101cm Bình thường 15.2 Bình thường 103cm Bình thường 15.5 Bình thường 105cm Bình thường
27 Phan Minh Khôi 14/3/2015   22.4 Bình thường 118cm Bình thường 23.5 Bình thường 119cm Bình thường 24.8 Bình thường 121cm Bình thường
28 Nguyễn Ngọc Phương Trà 16/5/2015   19.1 Bình thường 111cm Bình thường 19.6 Bình thường 112cm Bình thường 20.6 Bình thường 114cm Bình thường
29 Nguyễn Lê Thúy Bình 26/10/2015 x 21.3 Bình thường 116cm Bình thường 22.5 Bình thường 118cm Bình thường 23.9 Bình thường 120cm Bình thường
30 Nguyễn Hồ Thanh Trúc 16/10/2015 x 17.8 Bình thường 105cm Bình thường 18.4 Bình thường 107cm Bình thường 19.4 Bình thường 108cm Bình thường
32 Nguyễn Thanh Tú 28/2/2015     Bình thường   Bình thường   Bình thường   Bình thường 27.4 TC 117 cm Bình thường
32 Nguyễn Đặng Gia Phú 24/3/2015 x 26.4 TC 117cm Bình thường 26.8 Bình thường 119cm Bình thường 28 Bình thường 119cm Bình thường
  Tháng 9/2020                            
  Sĩ Số: 32 trẻ   Nữ: 15 trẻ                            
  Trẻ suy dinh dương thể nhẹ cân  : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 % 0 trẻ  chiếm tỷ lệ 0.00%         Giáo  viên chủ nhiệm     Bam giám Hiệu      
  Trẻ suy dinh dương thể thấp còi  : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 % 0 trẻ  chiếm tỷ lệ 0% 0.00%                        
  Trong đó số trẻ suy dinh dưởng cả 2 thê: 0         Trần Thị Chung                
  Thừa Cân 6 trẻ chiếm tỷ lệ : 19,3%           Nguyễn Thị Ngân       Trần Thị Nụ        
  Béo Phì: 2 trẻ chiếm tỷ lệ :6.4  %                            
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559