CÂN ĐO - LÁ 3 -THÁNG 3/2021

CÂN ĐO - LÁ 3 -THÁNG 3/2021
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  TRẺ THEO QUÝ - LỚP Lá  3                 
                                 
Số
TT
Họ và tên trẻ Ngày
tháng
năm sinh
Tháng
tuổi
Kết quả cân đo của trẻ Kết Quả Cân Đo Của Trẻ Kết Quả Cân Đo Của Trẻ
Tháng 9 tháng 12 tháng 3
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Trần Bảo An 23/12/2015 x   25 Thừa cân 111 Bình Thường 25,5 Thừa Cân 112 Bình Thường 26 Thừa Cân 119 Bình Thường
2 Nguyễn Xuân Trường 18/11/2015     18 Bình thường 112 Bình Thường 19,5 Bình Thường 114 Bình Thường 20 Bình Thường 118 Bình Thường
3 Phạm Tiến 14/02/2015 x   30 Béo Phì 109 Bình Thường 31 Béo Phì 111 Bình Thường 33 Béo Phì 116 Bình Thường
4 Phan Khánh Chi 02/02/2015     21 Bình thường 109 Bình Thường 22 Bình Thường 111 Bình Thường 23 Bình Thường 112 Bình Thường
5 Nguyễn Trí Hưng 07/04/2015 x   26 Thừa cân 118 Bình Thường 28,5 Thừa Cân 120 Bình Thường 31 Thừa Cân 122 Bình Thường
6 Lê Thiên 24/12/2015 x   22 Bình thường 108 Bình Thường 22,5 Bình Thường 110 Bình Thường 25 Bình Thường 113 Bình Thường
7 Võ Ngọc Hân 22/12/2015 x   21,5 Bình thường 110 Bình Thường 22 Bình Thường 113 Bình Thường 22 Bình Thường 116 Bình Thường
8 Trần Hạ Vy 16/07/2015     18 Bình thường 110 Bình Thường 18,5 Bình Thường 112 Bình Thường 20 Bình Thường 115 Bình Thường
9 Lê Nguyễn Thiên Phú 08/08/2015     18,5 Bình thường 105 Bình Thường 19,5 Bình Thường 106 Bình Thường 21 Bình Thường 109 Bình Thường
10 Nguyễn Trần Gia Bình 05/12/2015 x   19 Bình thường 109 Bình Thường 19 Bình Thường 110 Bình Thường 19.5 Bình Thường 112 Bình Thường
11 Nguyễn Hồng Thịnh 21/04/2015     19,5 Bình thường 113 Bình Thường 21 Bình Thường 115 Bình Thường 21 Bình Thường 117 Bình Thường
12 Lê Hữu Thái Bảo 25/02/2015     28 Béo Phì 112 Bình Thường 28 Thừa Cân 115 Bình Thường 28 Thừa Cân 117 Bình Thường
13 Phạm Huỳnh Anh 25/10/2015 x   20 Bình thường 112 Bình Thường 22 Bình Thường 114 Bình Thường 23 Bình Thường 117 Bình Thường
14 Trần Ngọc Minh Sang 02/01/2015     24 Bình thường 112 Bình Thường 26,5 Thừa Cân 115 Bình Thường 28 Thừa Cân 117 Bình Thường
15 Tăng Hải Nam 11/03/2015     18 Bình thường 106 Bình Thường 18,5 Bình Thường 109 Bình Thường 19 Bình Thường 111 Bình Thường
16 Nguyễn Thiên Phúc 12/01/2015 x   28 Béo Phì 108 Bình Thường 25 Thừa Cân 110 Bình Thường   Thừa Cân 108 Bình Thường
17 Đỗ Hải Quân 07/06/2015 x   19 Bình thường 109 Bình Thường 20,5 Bình Thường 110 Bình Thường 20 Bình Thường 113 Bình Thường
18 Lee Gia Bảo 20/10/2015 x   16 Bình thường 102 Bình Thường 16,5 Bình Thường 105 Bình Thường 17 Bình Thường 105 Bình Thường
19 Huỳnh Minh Triết 12/06/2015     28 Bình thường 110 Bình Thường 28,5 Béo Phì 110 Bình Thường 28 Béo Phì 113 Bình Thường
20 Lê Ngọc Mỹ Anh 21/10/2015 x   26 Thừa cân 113 Bình Thường 27 Thừa Cân 115 Bình Thường 27 Thừa Cân 113 Bình Thường
21 Trịnh Kim Anh 06/02/2015 x   18 Bình thường 110 Bình Thường 19,5 Bình Thường 112 Bình Thường 19 Bình Thường 115 Bình Thường
22 Đậu Nguyễn Khả Vy 30/03/2015     16 Bình thường 105 Bình Thường 17,5 Bình Thường 107 Bình Thường 16 Bình Thường 105 Bình Thường
23 Lê Quỳnh Anh 09/08/2015 x   27 Thừa cân 115 Bình Thường 28,5 Thừa Cân 118 Bình Thường 28 Thừa Cân 120 Bình Thường
24 Trần Nguyễn Quỳnh Như 17/04/2015 x   22 Bình thường 110 Bình Thường 23 Bình Thường 112 Bình Thường 24 Bình Thường 116 Bình Thường
25 Phạm Ngọc Anh Thư 12/03/2015 x   16 Bình thường 103 Bình Thường 17,5 Bình Thường 106 Bình Thường 18 Bình Thường 109 Bình Thường
26 Đỗ Minh Long 28/09/2015     15 Bình thường 103 Bình Thường 16 Bình Thường 105 Bình Thường 16 Bình Thường 106 Bình Thường
27 Hồ Hải Đăng 01/05/2015     19 Bình thường 110 Bình Thường 20 Bình Thường 111 Bình Thường 20 Bình Thường 113 Bình Thường
28 Lê Hồng Trúc Linh 13/7/2015 x   25 Thừa cân 113 Bình Thường 25,5 Bình Thường 115 Bình Thường 25 Bình Thường 119 Bình Thường
29 Nguyễn Huỳnh Hải yến   x   19 Bình thường 108 Bình Thường 19,5 Bình Thường 110 Bình Thường 21 Bình Thường 112 Bình Thường
30 Đặng Trung Kiên       23 Bình thường 116 Bình Thường 25 Bình Thường 118 Bình Thường   Bình Thường 116 Bình Thường
31 Nguyễn Đình Gia Phúc 23/10/2015     23 Bình thường 114 Bình Thường 24 Bình Thường 117 Bình Thường 27 Bình Thường 119 Bình Thường
                Sĩ Số: 31    Nữ: 14  trẻ   ; Nam 16 trẻ                
                Trẻ SDD  thể nhẹ cân : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 %          
                Trẻ SDD chiều cao : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 %            
                Trẻ SDD 2 thể : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 %            
                Trẻ thừa Cân: trẻ 7/31chiếm tỷ lệ : 8,3%            
                Trẻ Béo Phì:3 trẻ chiếm tỷ lệ : 8,3 %            
                Trẻ Béo Phì:3 trẻ chiếm tỷ lệ : 22,5 %            
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559