CÂN ĐO - MAM 2 -T 3/2021

CÂN ĐO - MAM 2 -T 3/2021
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ THEO QUÝ – LỚP MẦM 2 ( 2020-2021)
THÁNG 3 / 2021
STT HỌ VÀ TÊN TRẺ Năm sinh Nữ Kết quả cân đo của trẻ tháng 12
Cân nặng
(kg)
Tình trạng DD Chiều cao
 (cm)
Tình trạng DD
1 Nguyễn Minh Quân 01/3/02017   25.5 Béo phì 103 Bình thường
2 Kiều Thanh Bình 27/09/2017   17.5 Bình thường 100.5 Bình thường
3 Kiều An Bình 27/09/2017   13 Bình thường 97 Bình thường
4 Đỗ Bảo Ngọc 19/06/2017 X 14.5 Bình thường 98 Bình thường
5 Nguyễn Bảo Ngọc 08/03/2018 X 14 Bình thường 90.5 Bình thường
6 Lê Trần Trà My 03/08/2017 X 21 Bình thường 104.5 Bình thường
7 Lê Phú Bảo Khoa 23/02/2017   18 Bình thường 105 Bình thường
8 Nguyễn Trần Gia Khang 19/09/2017   13 Bình thường 94 Bình thường
9 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 08/03/2017 X 14 Bình thường 96 Bình thường
10 Trần Gia Bảo 01/05/2017   23 Bình thường  109.5 Bình thường
11 Nguyễn Ngọc Phương Anh 27/09/2017 X 19 Bình thường 103 Bình thường
12 Nguyễn Phương Mỹ Anh 20/08/2017 X 26 Béo phì 111 Bình thường
13 Phạm Lê Phương 02/08/2017 X 16 Bình thường  98 Bình thường
14 Trương Chí Vĩnh 01/03/2017   22 Bình thường 112 Bình thường
15 Võ Cao Nhã Đan 28/01/2018 X 18.5 Bình thường 99.5 Bình thường
16 Thái Bảo Ngọc 21/06/2017 X 22 Thừa cân 102 Bình thường
17 Hà Huỳnh Nhật Khang 20/11/2017   13 Bình thường 96.5 Bình thường
18 Phạm Lê Bảo Nghi 16/04/2018 X 11 Bình thường 82 SDDTTC
19 Nguyễn Ngọc Tường Vy 22/05/2018 X 13 Bình thường 92 Bình thường
20 Nguyễn Bảo Thịnh 07/06/2018   15 Bình thường 97.5 Bình thường
21 Nguyễn Cù Thanh Mai 22/02/2017 X 18 Bình thường 107 Bình thường
 Trẻ béo phì : 2/21 trẻ , tỷ lệ : 9.5%            
Trẻ SDD TTC : 1/21 trẻ , tỷ lệ : 4.7%                                                                                    Giáo viên chủ nhiệm
Trẻ Thừa cân : 1/21 trẻ , tỷ lệ : 4.7%            
Trẻ phát triển bình thường : 17/21 trẻ , tỷ lệ : 80%          
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559