Cân Đo T12/2020 choi 3

Cân Đo T12/2020 choi 3
KẾT QUẢ CÂN ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG - LỚP  CHỒI 3            
                               
Số
TT
Họ và Tên Ngày
tháng
năm sinh
Nữ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ
Tháng 9/2020 Tháng 12/2020 Tháng 03/2021
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Lê Thị Quỳnh Anh 01/03/2016 x 19,5 Bình thường 107,9 Bình thường 20,5 Bình thường 110 Bình thường        
2 Trịnh Thị Phương Anh 01/12/2016 x 14,5 Bình thường 101,9 Bình thường 14.5 Bình thường 102 Bình thường        
3 Đỗ Huỳnh Thiên  Ân 09/07/2016   25,0 TC 111,5 Bình thường 25 TC 113 Bình thường        
4 Trần Vũ Châu Anh 13/01/2016 x 21,5 Bình thường 117,5 Bình thường 21.5 Bình thường 119 Bình thường        
5 Phan Anh Thư 13/6/2016 x 20,5 Bình thường 103,3 Bình thường 20.5 Bình thường 106 Bình thường        
6 Phạm Phúc Thịnh 12/09/2016   14 Bình thường 99 Bình thường 14.2 Bình thường 100 Bình thường        
7 Trịnh Thiên Hạo 10/02/2016   13,5 Bình thường 97 Bình thường 13,6 Bình thường 98 Bình thường        
8 Châu Thiên Phúc 25/5/2016   18,5 Bình thường 105 Bình thường 18.8 Bình thường 107 Bình thường        
9 Võ Phạm Gia Hân 09/12/2016 x 15 Bình thường 105,5 Bình thường 19 Bình thường 108 Bình thường        
10 Trần Vương Minh Thư 06/12/2016 x 16,0 Bình thường 103,5 Bình thường 17 Bình thường 105 Bình thường        
11 Nguyễn Hoàng Gia Ân 02/06/2016   17 Bình thường 106 Bình thường 17.5 Bình thường 108 Bình thường        
12 Nguyễn Minh Bảo 25/01/2016   19,5 Bình thường 107,5 Bình thường 18.8 Bình thường 110 Bình thường        
13 Trần Diễm My 18/6/2016 x 23,5 Bình thường 112 Bình thường 23.8 Bình thường 114 Bình thường        
14 Nguyễn Minh Tiến 02/08/2016   21 Bình thường 108 Bình thường 21.5 Bình thường 110 Bình thường        
15 Phan Nguyễn Anh Thư 18/10/2016 x 23,5 Bình thường 106 Bình thường 24 Bình thường 108 Bình thường        
16 Nguyễn Hữu Lộc 28/9/2016   15,5 Bình thường 101,8 Bình thường 15.8 Bình thường 103 Bình thường        
17 Nguyễn Châu Cát Tường 30/10/2016 x 11 SDD 94 Thấp còi 11.2 SDD 95 Thấp Còi        
18 Nguyễn Phan Viên Minh 08/02/2016   14,5 Bình thường 103,2 Bình thường 14.8 Bình thường 105 Bình thường        
19 Lee Nguyễn Kim Xuân 30/12/2016 x 16,5 Bình thường 101,3 Bình thường 16.8 Bình thường 103 Bình thường        
20 Nguyễn Kim Gia Hân 27/8/2016 x 15 Bình thường 103,5 Bình thường 15.4 Bình thường 106 Bình thường        
21 Võ Ngọc Dệu Anh 17/8/2016 x 14 Bình thường 102,3 Bình thường 14.4 Bình thường 104 Bình thường        
22 Nguyễn Bùi Minh Tuấn 22/12/2016   14.5 Bình thường 106 Bình thường 15 Bình thường 107 Bình thường        
23 Cù Minh Phúc 15/9/2016   17,5 Bình thường 105,5 Bình thường 17.8 Bình thường 108 Bình thường        
  Tháng 9/2020                            
Sĩ Số: 23 trẻ   Nữ: 15 trẻ                            
Trẻ suy dinh dương thể nhẹ cân  : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 % 0 trẻ  chiếm tỷ lệ 0.00%         Giáo  viên chủ nhiệm     Bam giám Hiệu          
Trẻ suy dinh dương thể thấp còi  : 0 trẻ chiếm tỷ lệ : 0 % 0 trẻ  chiếm tỷ lệ 0% 0.00%                          
Trong đó số trẻ suy dinh dưởng cả 2 thê: 0                          
Thừa Cân 6 trẻ chiếm tỷ lệ : 19,3%         Nguyễn Thị Kim Hằng      Trần Thị Nụ          
  Béo Phì: 2 trẻ chiếm tỷ lệ :6.4  %                            
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559