Cân Đo T12/2020 Lá 1

Cân Đo T12/2020 Lá 1
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  TRẺ THEO QUÝ - LỚP LÁ 1    
                                 
Số
TT
Họ và tên trẻ Ngày
tháng
năm sinh
Tháng
tuổi
Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ Kết quả cân đo của trẻ
Tháng 9 Tháng 12 Tháng 3
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Cân nặng
 (kg)
Tình trạng
 dinh dưỡng
Chiều cao
 (cm)
Tình trạng
 dinh dưỡng
1 Ngyễn Trần Gia Hân
07/04/2015
X 62 20   117   22,4   119          
2 Trương Hoàng Minh Vy
06/11/2015
X 63 25 Béo phì 112,5   29,35 Béo phì 115          
3 Đoàn Tùng Chi
15/2/2015
X 67 19,5   111,5   20,65   113          
4 La Ngọc Lâm
26/9/2015
  60 19,5   108   19,85   111          
5 Cao Thiên Kim
06/06/2015
X 63 17   105   19,5   106          
6 Đặng Huyền Khánh Như
26/8/2015
X 61 15   103   15   106          
7 Võ Ngọc Bảo Trân
20/7/2015
X 62 15,5   105   16,35   110          
8 Đinh Hà Như Ý
14/2/2015
X 67 18   116   19   118          
9 Nguyễn Đình Trúc Mai
13/5/2015
X 64 18   109   18,3   113          
10 Đoàn Thùy Duyên
19/5/2015
X 64 17   108   17,45   112          
11 Võ Hà Anh
09/11/2015
X 60 19   109   19,5   111          
12 Nguyễn ToNy
30/5/2015
  64 29 Béo phì 118,5   30,6 Béo phì 120          
13 Nguyễn Bảo An Nhiên
18/8/2015
X 61 20   107,5   20,20   110          
14 Lê Nguyễn Diệp Vy
30/5/2015
X 64 19   116   19,60   119          
15 Phan Xuân Tùng 15/4/2015   65 21   114   21,15   116          
16 Huỳnh Bảo Châu 24/12/2015 X 57 15   102   17   110          
17 Lê Nguyễn Kỳ Phong 14/7/2015   62 18,5   107   20,20   110          
18 Đặng Gia Bảo 14/5/2015   64 23 Thừa cân 112,5   23,6 Thừa cân 114          
19 Nguyễn Ngọc Thảo My 25/7/2015 X 62 26 Béo phì 112   27,3 Béo phì 116          
20 Phạm Minh Khang 26/1/2015   68 19   110   18,9   113          
21 Huỳnh Đức Nhân 11/11/2015   56 23   112,5   23,5   114          
22 Châu Phúc Khang 15/5/2015   64 19   108   18,5   112          
23 Đặng Ngô Gia Khang 18/11/2015   58 21   112   21,10   116          
24 Phạm Ngọc Thùy Lâm 17/3/2015 X 66 19   111   20   113          
25 Thân Thành Đạt 01/08/2015   68 23,5   118   23,65   121          
26 Nguyễn Cao Bội Bội 14/9/2015 X 60 16   107,5   27   109          
27 Hà Anh Hào 10/03/2015   60 18   104   18,1   105          
28 Nguyễn Bảo Nam 22/7/2015   61 19   100   20   105          
29 Đỗ Nguyễn Minh Nhân 26/5/2015   64 22,5 Thừa cân 109   23,85 Thừa cân 109          
30 Trần Thanh Nhật 07/06/2015   62 20   111   21   114          
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559