DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B NĂM HỌC 2020-2021
Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
 Nơi sinh Nữ Dân
tộc
Họ và tên cha Họ và tên mẹ  Địa chỉ
(Ghi rõ thường trú hay
tạm trú khu phố mấy
phường Mỹ Phước, nếu ở xã khác ghi tên xã khác)
Số điện thoại
 
Cao Kiều Phúc An  05/03/2011 BV Đa Khoa Lâm Đồng   kinh  Cao Đăng Hiếu Kiều Thúy Vân Mỹ Phước- Bến Cát-
 Bình Dương
0961.175.368
0911.051.083
Đỗ Võ Duy Anh  16/02/2011 Xã Eana- Krông Ana-
Đăklăk
  kinh Đỗ Thanh Tuấn Võ Thị Thanh Tuyền Mỹ Phước- Bến Cát-
 Bình Dương
0366.978.951
0975.322.283
 Nguyễn Vũ Hoàng Ân  24/04/2011 BV Đại học Y Dược TP.HCM   kinh Nguyễn Huy Cường Phạm Lệ Quân KP5,TT Mỹ Phước-
BC-BD
0946.126.621
0976.238.939
Dương Gia Bảo 07/06/2011 Trung Tâm y tế Trà
 Bồng-Quảng Ngãi
  kinh Dương Văn Thật Trần Thị Trinh Mỹ Phước- Bến Cát
- Bình Dương
0395.332.315
Nguyễn Huỳnh Thanh Chiếc 23/07/2011 BV Đa Khoa huyện Phú
Tân-An Giang
  kinh Nguyễn Văn Dũng Huỳnh Thị Kim Cương Mỹ Phước- Bến Cát-
Bình Dương
0398.144.586
0375.765.983
Đỗ Xuân Tiến Dũng 26/01/2011 BVĐK Nông Cống   Kinh Đỗ Xuân Hảo Đào Thị Thúy Xã Lai Uyên, Bàu Bàng 0797.833.502
Cao Thị Ngọc Duyên 08/03/2011 BVĐK Bến Cát- Bình Dương x kinh Cao Văn Anh Nguyễn Thị Hạnh Thới Hòa- Bến Cát- BD 0379.966.619
0979.113.601
Phạm Tấn Đạt 27/12/2011 BV Sản Nhi Cà Mau   kinh Phạm Hoàng Ngon Tô Thị Tý Mỹ Phước- Bến Cát
- Bình Dương
0918.372.613
0941.251.433
 Ung Huy Hoàng  04/10/2011 BV Đa Khoa Bến Cát   kinh Ung Phi Phụng  Lại Thị Cẩm Nhung An Điền- Bến Cát-BD 0388.431.370
0946.877.472
Lê Võ Gia Khánh 10/01/2011 BV Đa Khoa Bình Dương   kinh  Lê Thanh Hậu Võ Kim Lụa An Điền- Bến Cát-BD 0989.961.148
0964.434.197
 Nguyễn Lưu Nguyên Nguyên  27/03/2011 BV huyện An Phú-
 An Giang
x kinh   Nguyễn Thị Muội Mỹ Phước- Bến Cát-
 Bình Dương
0355.708.717
Lê Thị Tố Quyên 20/11/2011  Khoa sản BVĐK khu vực Trần Văn Thời, huyện Trần
Văn Thời. 
x kinh Lê Thành Trong Trần Tú Em Mỹ Phước- Bến Cát-
 Bình Dương
0387.841.049
0389.095.865
Huỳnh Nguyễn An Thy 30/11/2011 BV Phụ Sản Quốc
 Tế Sài Gòn
x kinh Huỳnh Thanh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Thúy An Lập- Dầu Tiếng- BD 0869.680.416
0914.383.276
Đặng Thùy Trang 28/07/2011 Bv Nguyễn Đình
Chiểu-Bến Tre
x kinh Đặng Trung Dũng Phan Thị Bữu Châu Mỹ Phước- Bến Cát-
 Bình Dương
0932.009.749
0909.695.221
Nguyễn Thị Ngọc Trang 05/01/2011 Bệnh viện 354 x kinh  Nguyễn Văn Toản Nguyễn Thị Hà Mỹ Phước- Bến Cát-
Bình Dương
0398.172.307
0983.601.904
Hoàng Thị Bảo Trân 6/ /7/ 2011 Lộc Điền- Lộc
Ninh- Bình Phước
x kinh Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Thị Phượng Mỹ Phước- Bến Cát
 Bình Dương
0396.351.332
0968.719.054
Võ Minh Tuấn 17/01/2011 Bệnh viện MỸ Phước   kinh Võ Văn Vinh Bùi Thị Liễu Mỹ Phước- Bến Cát-
Bình Dương
0985.862.780
0238.016.971
Phan Đăng Tùng 24/08/2010 Phòng khám Thừa
Thiên Huế
  kinh Phan Đăng Trường Hồ Thị Thu Mỹ Phước- Bến Cát-
Bình Dương
0913.508.107
0785.215.285
Khuyết tật:                 
Dân tộc:              GVCN  
Nữ:  7                
9  tuổi: 19/7                
10 tuổi: 01             Hồ Thị Dung  
               
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559