DANH SACH HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021

DANH SACH HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021
STT Mã lớp Họ tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Số điện thoại Họ tên cha Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ
1 Chồi 3 Lê Thị Quỳnh Anh 01/03/2016 Nữ Khu phố 3 phường MP.TXBC 0375351922 Lê Ngọc Thiện   Nguyễn Thị Lưu Kinh Doanh
2 Chồi 3 Trịnh Thị Phương Anh 01/12/2016 Nữ Tân Lập -An Điền -TXBC 0888424798 Trịnh Văn Thuận Kỹ Sư Nguyễn Thị Hương  Nội Trợ
3 Chồi 3 Trần Hoàng Bảo Hân 10/10/2016 Nữ Bến Tượng-Lai Hưng-Bàu Bàng 0916741191 Trần Quốc Linh Buôn Bán Phạm Thị Ngọc Tiền Buôn Bán
4 Chồi 3 Trần Vũ Châu Anh 13/01/2016 Nữ An Điền -TXBC 0977856835 Trần Công Thức Tài Xế Vũ Thị Hà Nhân Viên
5 Chồi 3 Phan Anh Thư 13/6/2016 Nữ An Lập -Dầu Tiếng 0948050078 Phan Văn Hóa Tài Xế Lưu Ngọc Thanh Loan Nội Trợ
6 Chồi 3 Phạm Phúc Thịnh 12/09/2016 Nam Phường Chánh Phú Hòa.TXBC 0919243386 Phạm Nhật Bình Kinh Doanh Ngô Thị Thuận Kinh Doanh
7 Chồi 3 Trịnh Thiên Hạo 10/02/2016 Nam Tân Lập -An Điền -TXBC   Trịnh Nhật Hào Công Nhân Trịnh Thị Hòa Nội Trợ
8 Chồi 3 Châu Thiên Phúc 25/5/2016 Nam Phường Thới Hòa.TXBC 0968912606 Châu Đức Toàn Kinh Doanh Nguyễn Thị Hồng Thơ Kinh Doanh
9 Chồi 3 Võ Phạm Gia Hân 09/12/2016 Nữ Phường Thới Hòa.TXBC 0988170001 Võ Xuân Long Kiĩ Sư Phạm Hoài Thiương  Công An
10 Chồi 3 Trần Vương Minh Thư 06/12/2016 Nữ Khu phố 2 phường MP.TXBC 0904067010 Trần Văn Vương Kinh Doanh Trần Thị Oanh Kinh Doanh
11 Chồi 3 Nguyễn Hoàng Gia Ân 02/06/2016 Nam Phường Chánh Phú Hòa.TXBC   Nguyễn Trọng Hiếu Tài Xế Nguyễn Thị Huỳnh Như Công Nhân
12 Chồi 3 Nguyễn Minh Bảo 25/01/2016 Nam Khu phố 4 phường MP.TXBC 0338262456 Nguyễn Minh Vương   Hoàng Thị Phương Nội Trợ
13 Chồi 3 Nguyễn Hải Hoàng Kim 13/5/2016 Nữ Khu phố 2 phường MP.TXBC 0347024831 Nguyễn Đức Thanh Buôn Bán Nguyễn Thị Thu Hương Buôn Bán
14 Chồi 3 Trần Diễm My 18/6/2017 Nữ Khu phố 2 phường MP.TXBC 0907191101 Trần Quốc Công Công Nhân Trần Thị Hồng Hạnh Nhân Viên
15 Chồi 3 Nguyễn Minh Tiến 02/08/2016 Nam Phường Thới Hòa.TXBC   Nguyễn Minh Tân Kĩ Sư Lê Thị Cẩm Thủy Nhân Viên
16 Chồi 3 Phan Nguyễn Anh Thư 18/10/2016 Nữ Khu phố 4 phường MP.TXBC 0939356630 Phan Minh Trí Công Nhân Nguyễn Thị Kiều Trang Công Nhân
17 Chồi 3 Nguyễn Hữu Lộc 28/9/2016 Nam Tân Lập -An Điền -TXBC 0973513255 Nguyễn Hữu Quốc Kinh Doanh Nguyễn Thị Thủy Tiên  Nhân Viên
18 Chồi 3 Nguyễn Châu Cát Tường 30/10/2016 Nữ Khu phố 1 phường MP.TXBC 0974697496 Nguyễn Hà Quốc Việt Nhân Viên Châu Ngọc Hạnh Nhân Viên
19 Chồi 3 Nguyễn Phan Viên Minh 08/02/2016 Nữ An Hòa- Hòa Lợi- TXBC 0369857857 Nguyễn Xuân Duy Buôn Bán Phạm Thị Nga Nội Trợ
20 Chồi 3 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 25/11/2016 Nam Khu phố 3 phường MP.TXBC 0903076760 Nguyễn Hoàng Vũ Buôn Bán Lý Thị Trúc Ly Buôn Bán
21 Chồi 3 Lee Nguyễn Kim Xuân 30/12/2016 Nữ Khu phố 4 phường MP.TXBC 0964155234 LEE CHOON LEONG Chuyên Gia Nguyễn Thị Miêu Nội Trợ
22 Chồi 3 Nguyễn Kim Gia Hân 27/8/2016 Nữ Khu phố 3 phường MP.TXBC 0988648739 Nguyễn Văn Lý Công Nhân Lê Thị Hồng Công Nhân
23 Chồi 3 Võ Ngọc Dệu Anh 17/8/2016 Nữ Khu phố 4 phường MP.TXBC 0356190881 Võ Cảnh Tùng Kĩ Thuật Trần Thị Thư Dược Sĩ
24 Chồi 3 Ngô Xuân Tuấn Anh 15/11/2016 Nam Khu phố 4 phường MP.TXBC 0868035035 Ngô Xuân Khôi Knh Doanh Trịnh Thị Nương Dược Sĩ
25 Chồi 3 Cù Minh Phúc 15/9/2016 Nam Phường Chánh Phú Hòa.TXBC 0987862595 Cù Huy Linh Công Nhân Trần Thị Ngọc Bích Buôn Bán
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559