DANH SACH HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 lá 2

DANH SACH HỌC SINH NĂM HỌC 2020-2021 lá 2
    DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 2 NĂM HỌC  2020-2021  
Stt Họ và tên trẻ Năm sinh Nữ Dân tộc Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở hiện tại
1 Nguyễn Thanh Tiền 07/10/2015   Kinh Nguyễn Thanh Nghĩa Nguyễn Phương Đông TTKP1
2 Phạm Huỳnh Gia Phúc 30/5/2015   Kinh Huỳnh Tấn Hậu Phạm Thị Kim Ngân KP2
3 Huỳnh Ngọc Châu An 14/2/2015 Nữ Kinh Huỳnh Châu Pha Đinh Thị Hồng Tâm KP2
4 Nguyễn Hồng Phúc 21/9/2015   Kinh Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Phương Thảo KP2
5 Võ Đức Bảo 26/6/2015   Kinh Võ Trung Hành Lương Thị Thanh Nga KP2
6 Nguyễn Phước Hải 16/10/2015   Kinh Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Thị Thúy Loan KP2
7 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 28/7/2015 Nữ Kinh Huỳnh Uy Thái Huỳnh Thị Cẩm Nhung TTKP2
8 Mã Trịnh Bảo Nghi 20/10/2015 Nữ Kinh Mã Lương Trung Trịnh Thị Thắm TTKP2
9 Nguyễn Ha Ron 13/12/2015   Kinh Nguyễn Văn Nam Hoàng Thị Nhàn KP3
10 Phạm Quỳnh Thư 29/5/2015 Nữ Kinh Phạm Văn Biên Nguyễn Thị Minh KP3
11 Trần Như Gia Bích 13/5/2015 Nữ Kinh Trần Mạnh Hùng Trần Li A KP3
12 Trần Thị Khánh Băng 28/9/2015 Nữ Kinh Trần Khoa Tùng Lê Thị Thanh Hưởng KP3
13 Hồ Phúc An 30/01/2015   Kinh Hồ Văn Hiếu Nguyễn Thị Bích Ngọc KP3
14 Trần Tường Vy 06/09/2015 Nữ Kinh Trần Công Tuấn Phạm Thị Ngát KP3
15 Trần Ngọc Uyên Nhi 13/5/2015 Nữ Kinh Trần Quốc Cường Nguyễn Thị  Minh Hảo KP4
16 Trần Nam Thái Huy 25/6/2015   Kinh Trần Minh Nhật Lê Thị Thảo KP4
17 Dương Lê Ngọc Khánh 31/10/2015 Nữ Kinh   Dương Thúy Kiều KP5
18 Nguyễn Gia Bảo 18/5/2015   Kinh Nguyễn Văn Văn Quý Phạm Thị Tươi TTThới Hòa
19 Hồ Nguyễn Gia Huy 30/3/2015   Kinh Hồ Văn Hoàng Nguyễn Thị Yến TTThới Hòa
20 Nguyễn Ái Tâm 17/01/2015 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tứ Huỳnh Thanh Thủy Chánh Phú Hòa
21 Dương Thanh Phúc 31/7/2015   Kinh Dương Nhật Hoài Thanh Nguyễn Thị Thủy Hòa Lợi 
22 Phan Lê Tuấn Anh 23/3/2015   Kinh Phan Thanh Minh Lê Thị Ngọc Nhứt An Điền 
23 Nguyễn Hữu Bảo 29/01/2015   Kinh Nguyễn Hữu Quốc Nguyễn Thị Thủy Tiên An Điền
24 Đàm Huỳnh Phúc Nhân 26/9/2015   Kinh Đàm Hoàng Diệu Huỳnh Thị Thu Trang An Điền
25 Lê Thị Bích Ngọc 11/12/2015 Nữ Kinh Lê Thành Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm An Điền
26 Nguyễn Đoàn Thu An 28/9/2015 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Toàn Đoàn Thị Kim Dung TT Long Nguyên
27 Phan Minh Khôi 14/3/2015   Kinh Phan Hữu Tưởng Nguyễn Thị Thúy Hằng Long Nguyên
28 Nguyễn Ngọc Phương Trà 16/5/2015 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Thái Lê Thị Bảo Phiên Long Nguyên
29 Nguyễn Lê Thúy Bình 26/10/2015 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Cường Lê Thị Liên Hương Long Nguyên
30 Nguyễn Hồ Thanh Trúc 16/10/2015 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Khánh Hồ Thụy Bích Trâm Lai Hưng
31 Nguyễn Đặng Gia Phú 24/3/2015   Kinh Nguyễn Thanh Phong Đặng Thị Nhãng Lai Hưng
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559