Danh Sách Trẻ Lá 1 2020-2021

Danh Sách Trẻ Lá 1 2020-2021
    SƠ YẾU LÍ LỊCH CỦA TRẺ              
TT Họ Và Tên Ngày sinh Nam/nữ Họ Và Tên Cha Nghề nghiệp Họ Và Tên Mẹ Nghề nghiệp Địa chỉ gia đình Số điện thoại
1 Nguyễn Trần Gia Hân 07/04/2015 Nữ Nguyễn Thanh Hiệp Văn Phòng Trần Thị Kim Anh Kinh doanh Khu phố 1 phường MP.TXBC 0919487175
2 Trương Hoàng Minh Vy 11/06/2015 Nữ Trương Hoàng Điệp Nội trợ Lê Thị Kiều Nga Nội trợ TT.Khu phố 1 phường MP.TXBC 0967059460
3 Đoàn Tùng Chi 15/02/2015 Nữ Đoàn Quang Thành Kinh doanh Lê Thị Thanh Truyền Buôn bán Khu phố 2 phường MP.TXBC 0949388546
4 La Ngọc Lâm 26/09/2015   La Văn Sơn Văn Phòng Đỗ Thị Thu Thi Văn phòng Khu phố 2 phường MP.TXBC 0908652708
5 Cao Thiên Kim 06/06/2015 Nữ Cao Hồng Nam Tài xế Nguyễn Thị Ngọc Dung Nội trợ Khu phố 2 phường MP.TXBC 0729168406
6 Đặng Huyền Khánh Như 26/08/2015 Nữ Đặng Minh Trung Gíao viên Lê Thái Huyền Buôn bán TT.Khu phố 2 phường MP.TXBC 0968676825
7 Võ Ngọc Bảo Trân 20/07/2015 Nữ Võ Đăng Khoa Ngân hàng Vũ Thị Thủy Tiên Ngân hàng TT.Khu phố 2 phường MP.TXBC 0906841116
8 Đinh Hà Như Ý 14/02/2015 Nữ Đinh Quang Vũ Kinh doanh Hà Thị Huyền Chi Kinh doanh Khu phố 3 phường MP.TXBC 0978188868
9 Nguyễn Đình Trúc Mai 13/05/2015 Nữ Nguyễn Đình Phúc Ngân hàng Nguyễn Thị Thảo Trinh Ngân hàng Khu phố 3 phường MP.TXBC 0913951068
10 Đoàn Thùy Duyên 19/04/2015 Nữ Đoàn Quang Thái Kinh doanh Nguyễn Thị Hiền Nội trợ Khu phố 3 phường MP.TXBC 0869232272
11 Võ Hà Anh 09/11/2015 Nữ Võ Trường Nguyên Kinh doanh Vũ Thị Ngọc Trang Y Tá Khu phố 3 phường MP.TXBC 0987073885
12 Nguyễn TONY 30/05/2015   Nguyễn Văn Cẩm Tài xế Phùng Lê Quỳnh Thư ký Khu phố 3 phường MP.TXBC 0987889776
13 Nguyễn Bảo An Nhiên 18/08/2015 Nữ Nguyễn Thanh Hà kinh doanh Quan Thị Ngọc Loan Nội trợ Khu phố 3 phường MP.TXBC 0977299367
14 Lê Nguyễn Diệp Vy 30/05/2015 Nữ Lê Văn Trung Kinh doanh Nguyễn Thị Tình Nội trợ TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 09336514236
15 Phan Xuân Tùng 15/04/2015   Phan Ngọc Sa Văn Phòng Chẩm Thị Thùy Chi Văn phòng TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 0919433388
16 Huỳnh Bảo Châu 24/12/2015 Nữ Ngô Thị Thúy Kiều Văn Phòng Huỳnh Anh Hiệp Văn phòng TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 0372930683
17  Lê Nguyễn Kỳ Phong 14/07/2015   Lê Văn Niềm Buôn Bán Nguyễn Thị Mỹ Thảo Buôn bán TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 0907717711
18 Đặng Gia Bảo 14/05/2015   Đặng Phước Điền Văn Phòng Trần Thị Lệ Khuyên văn phòng TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 0909925414
19 Nguyễn Ngọc Thảo My 25/07/2015 Nữ Nguyễn Tất An Sơn Văn Phòng Nguyễn Thị Quang Nội trợ TT.Khu phố 3 phường MP.TXBC 0388955356
20 Phạm Minh Khang 26/11/2015   Phạm Quang Trung Kinh doanh Nguyễn Thanh Tuyền Nội trợ TT.Khu phố 4 phường MP.TXBC 0919204361
21 Huỳnh Đức Nhân 11/11/2015   Vũ Thái Hà Tài xế Huỳnh Thị Thúy Nguyên Nội trợ Khu phố 5 phường MP.TXBC 0972013413
22 Châu Phúc Khang 15/05/2015   Châu Đức Toàn Kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Thơ Kinh doanh Thới Hòa.TXBC 0933003332
23 Đặng Ngô Gia Khang 18/11/2015       Đặng Thị Thùy Dung Kinh doanh Thới Hòa. TXBC 916712609
24 Phạm Ngọc Thùy Lâm 17/03/2015 Nữ Phạm Vĩnh Phúc  Tài xế Nguyễn Thị Bảo Trang Nội trợ TT.Thới Hòa.TXBC 987107420
25 Thân Thành Đạt 01/08/2015   Thân Ngọc Hưng Buôn Bán Dương Thanh Loan Buôn bán Thới Hòa. TXBC 090999489
26 Nguyễn Cao Bội Bội 14/09/2015 Nữ Nguyễn Văn Hiển Buôn Bán Cao Thị Ánh Nội trợ TT.Thới Hòa.TXBC 0385362034
27 Hà Anh Hào 03/10/2015   Hà Minh Trung Văn Phòng Võ Kim Yến Nội trợ An Điền.TXBC 0.946282323
28 Nguyễn Bảo Nam 22/07/2015   Nguyễn Xuân Thùy Tài xế Phạm Thị Hương  Kế toán An Điền.TXBC 886560772
29 Đỗ Nguyễn Minh Nhân 26/05/2015   Nguyễn Đỗ Anh Khoa Buôn Bán Dương Thị Thu Hiền Buôn bán Long Nguyên-Bàu Bàng 0.937324588
30 Trần Thanh Nhật 06/07/2015   Trần Thanh Vũ Kinh doanh Nguyễn Thị Kim Duyên Nội trợ Lai Hưng  -- Bàu Bàng 0978589473
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559