LỊCH THI HỌC KỲ I 2020-2021

LỊCH THI HỌC KỲ I 2020-2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT

TRƯỜNG TIỀU HỌC – MẦM NON  PHÙ ĐỔNG

                                                                        LỊCH THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 – 2021

 • MÔN: TIN HỌC

 Ngày: 05/01/2021 ( Thứ ba )

 + Tiết 5 : lớp 5A

+ Tiết 6 : lớp 4B 

+ Tiết 7 : lớp 4A

 • Ngày: 06/01/2021 ( Thứ tư )

+Tiết 5 : lớp 1B

+ Tiết 6 : lớp 1A

+ Tiết 7 : lớp 3B

+ Tiết 8 : lớp 3A

 • Ngày: 07/01/2021 ( Thứ năm )

+ Tiết 5 : lớp 2A

+ Tiết 6 : lớp 2A 

 • MÔN:  ANH VĂN
 • Ngày: 04/01/2021  ( Thứ hai )

+ Tiết 5 : lớp 1A

+ Tiết 6 : lớp 1B

+ Tiết 7 : lớp 2A

 • Ngày: 05/01/2021  ( Thứ ba )

+ Tiết 2 : lớp 4B

+ Tiết 3 : lớp 4A

+ Tiết 4 : lớp 5A

+ Tiết 5 : lớp 3B

+ Tiết 6 : lớp 3A

 • MÔN:  KHOA HỌC
 • Ngày: 04/01/2021  ( Thứ hai )

+ Tiết 2 : lớp 4A, 4B, 5A

 • MÔN:  LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ
 • Ngày: 06/01/2021  ( Thứ tư )

+ Tiết 1 : lớp 4A, 4B, 5A

 • Các môn đánh giá bằng nhận xét hoàn thành trong tuần 18 ( từ ngày 04/01/2021- 08/01/2021). Âm nhạc, Bơi lội, Đạo đức, Mĩ thuật, Kĩ thuật, HĐTN, TN&XH, Thủ công
 • MÔN:  TIẾNG VIỆT
 • Ngày: 11/01/2021  ( Thứ hai
 • Các lớp 1, 2, 3, 4, 5 
 • MÔN:  TOÁN 
 • Ngày: 12/01/2021  ( Thứ ba)

+ Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5.

 

                                                                            Mỹ Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2020

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

Bài viết khác
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559