NHÂN NGÀY 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO! TRƯỜNG TIỂU HỌC MẦM NON PHÙ ĐỔNG TỔ CHỨC ẨM THỰC 2022 LÚC 16 GIỜ NGÀY 18/11/2022 ! XIN GỬI LỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN CÁC BẠN TỪ MỌI MIỀN HÃY ĐẾN CÙNG THƯỞNG THỨC!!! GỬI LỜI HỌC SINH CŨ TRỞ LẠI TRƯỜNG!!

NHÂN NGÀY 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO! TRƯỜNG TIỂU HỌC MẦM NON PHÙ ĐỔNG TỔ CHỨC ẨM THỰC 2022 LÚC 16 GIỜ NGÀY 18/11/2022 ! XIN GỬI LỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN CÁC BẠN TỪ MỌI MIỀN HÃY ĐẾN CÙNG THƯỞNG THỨC!!! GỬI LỜI HỌC SINH CŨ TRỞ LẠI TRƯỜNG!!

Bài viết khác
CUỘC THI TRỰC TUYẾN  TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PCCC&CNCH

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PCCC&CNCH

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PCCC&CNCH
DANH MUC SGK LƠP 2 SƯ DUNG TƯ NĂM 2021-2022

DANH MUC SGK LƠP 2 SƯ DUNG TƯ NĂM 2021-2022

PHÒNG GDĐT TX BẾN CÁT TRƯỜNG TH – MN PHÙ ĐỔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/TB-TH Mỹ Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 – 2022 Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Căn cứ Công văn số 861/TB-SGDĐT ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Căn cứ Công văn số 208/TB-PGDĐT ngày 20/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Trường Tiểu học – Mầm non Phù Đổng thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 -2022 như sau: TT Tên sách Tác giả (chủ biên) Tên Bộ sách Nhà xuất bản 1 Tiếng Việt 2 ( Tập 1, tập 2) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2 Toán 2 ( Tập 1, tập 2) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 4 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Anha Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Dầm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 6 Hoạt động trải nghiệm 2 Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 7 Âm nhạc 2 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 8 Giáo dục Thể chất 2 Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 9 Tiếng Anh 2 Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. Family and friends Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 2. HIỆU TRƯỞNG PHÒNG GDĐT TX BẾN CÁT TRƯỜNG TH – MN PHÙ ĐỔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/TB-TH Mỹ Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 – 2022 Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Căn cứ Công văn số 861/TB-SGDĐT ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Căn cứ Công văn số 208/TB-PGDĐT ngày 20/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Trường Tiểu học – Mầm non Phù Đổng thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021 -2022 như sau: TT Tên sách Tác giả (chủ biên) Tên Bộ sách Nhà xuất bản 1 Tiếng Việt 2 ( Tập 1, tập 2) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2 Toán 2 ( Tập 1, tập 2) Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 3 Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 4 Tự nhiên và Xã hội 2 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Anha Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Dầm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 6 Hoạt động trải nghiệm 2 Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 7 Âm nhạc 2 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 8 Giáo dục Thể chất 2 Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 9 Tiếng Anh 2 Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. Family and friends Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 2. HIỆU TRƯỞNG
DANH MUC SGK LƠP 1 SƯ DUNG TƯ NĂM 2021-2022

DANH MUC SGK LƠP 1 SƯ DUNG TƯ NĂM 2021-2022

PHÒNG GDĐT TX BẾN CÁT TRƯỜNG TH – MN PHÙ ĐỔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/TB-TH Mỹ Phước, ngày 24 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2021 – 2022 Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Căn cứ Công văn số 861/TB-SGDĐT ngày 17/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Căn cứ Công văn số 208/TB-PGDĐT ngày 20/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng ký nhu cầu sử dụng sách giáo khoa; Trường Tiểu học – Mầm non Phù Đổng thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2021 -2022 như sau: TT Tên sách Tác giả (chủ biên) Tên Bộ sách Nhà xuất bản 1 Tiếng Việt 1 ( Tập 1, tập 2) Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, , Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2 Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 4 Tự nhiên và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. Kết nối tri thức với cuộc sống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 5 Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiến (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 6 Hoạt động trải nghiệm 1 Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. Chân trời sáng tạo Nhà xuất bản Giáo duc Việt nam 7 Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 8 Giáo dục Thể chất 1 Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường. Cánh Diều Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 9 Tiếng Anh 1 Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh. Family and friends Nhà xuất bản Giáo duc Việt Nam Danh mục gồm 09 đầu sách giáo khoa lớp 1. HIỆU TRƯỞNG
Thông báo tạm dừng đến trường

Thông báo tạm dừng đến trường

thông báo tạm dừng đến trường để phòng, chống covid-19
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559