Camera Lớp

Camera Lớp

ĐIỆN THOẠI DÙNG ANDROI DOWNLOAD PHẦN MỀM HI-LOOKVISION

Tên người dùng tương ứng với lớp học của bé:

Lớp Ấu: nhomtre2a           nhóm trẻ 1A: nhomtre1a          nhóm trẻ 1B: nhomtre1b

Lớp mầm 1: nhommam1        lớp mầm 2: nhommam2          lớp mầm 3: nhommam3

Lớp chồi 1: nhomchoi1          lớp chồi 2: nhomchoi2            lớp chồi 3: nhomchoi3

Lớp lá 1: nhomla1                    lớp lá 2: nhomla2                    lớp lá 3: nhomla3

l

ĐIỆN THOẠI DÙNG IOS DOWNLOAD PHẦN MỀM HIK-CONNECT

Tên người dùng tương ứng với lớp học của bé:

Lớp Ấu: nhomtre2a           nhóm trẻ 1A: nhomtre1a          nhóm trẻ 1B: nhomtre1b

Lớp mầm 1: nhommam1        lớp mầm 2: nhommam2          lớp mầm 3: nhommam3

Lớp chồi 1: nhomchoi1          lớp chồi 2: nhomchoi2            lớp chồi 3: nhomchoi3

Lớp lá 1: nhomla1                    lớp lá 2: nhomla2                    lớp lá 3: nhomla3

MÁY VI TÍNH DOWNLOAD PHẦN MỀM IVMS

Tên người dùng tương ứng với lớp học của bé:

Lớp Ấu: nhomtre2a           nhóm trẻ 1A: nhomtre1a          nhóm trẻ 1B: nhomtre1b

Lớp mầm 1: nhommam1        lớp mầm 2: nhommam2          lớp mầm 3: nhommam3

Lớp chồi 1: nhomchoi1          lớp chồi 2: nhomchoi2            lớp chồi 3: nhomchoi3

Lớp lá 1: nhomla1                    lớp lá 2: nhomla2                    lớp lá 3: nhomla3

Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559