DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A NĂM HỌC 2020-2021
Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
 Nơi sinh Nữ Dân
tộc
Họ và tên cha Họ và tên mẹ  Địa chỉ
(Ghi rõ thường trú hay
tạm trú khu phố mấy
phường Mỹ Phước, nếu ở xã khác ghi tên xã khác)
Số điện thoại
 
Nguyễn Thị Kim Anh 20/6/2010 BV Đa khoa khu vực
tỉnh An Giang
x Kinh Nguyễn Trung Điền Lê Thị Hồng Thảo KP3 ,MP,BC,BD 0978001217
 Đoàn Trí Hải  11/12/2011 BV phụ sản Thanh Hóa   Kinh Đoàn Văn Hiếu Nguyễn Thị Lê XC2, MP2, BC, BD 0379035135
0384942232
Nguyễn Chí Hải 12/9/2010 Công ty cổ phần BV
Mỹ Phước , BD
  Kinh Nguyễn Hùng Lâm Trần Thị Nghĩa Ấp 4, Thới Hòa, BC, BD 0399813198 0852843824
Nguyễn Trung Hậu 22/7/2011 BV đa khoa huyện Bến Cát   Kinh Nguyễn Mít Sil Trương Thị Phi Kp4-MP-BC_BD 0357709662
0973596427
 Dương Đình Hiếu   25/3/2011 Lương Tài - Bắc Ninh   Kinh Dương Văn Cần Phạm Thị Luôn KP3 MP ,BC, BD 0974602498
0383622037
 Nguyễn Thụy Thiên Kim  5/5/2011 BV Hùng Vương,Thành phố HCM x Kinh Nguyễn Vũ Hoàng Thiên Nguyễn Thụy Thanh Hằng Thới Hòa, BC, BD 0935337174
Trương Gia Khang 19/10/2011 Bv Đa Khoa Á Châu   Kinh Trương Hồng Sang Trần Thị Thu Hồng Thanh Tuyền, Dầu Tiếng
,BD
0852712586
0385456909
Nguyễn Nhật Khánh Linh 28/12/2011 BV Đa khoa Bình Dương x Kinh Nguyễn Thanh Nhựt Bùi Thị Cúc KP 3,Thới Hòa BC.BD .0933116616
 Lưu Ân Linh  21/12/2010 Bình Dương x Hoa Liu His Chun Sỉu Phùng Kim Thới Hòa, BC, BD 0798712502
0975222326
Hoàng Thị Như Ngọc 8/7/2011  Bv Đa khoa Bình Phước  x Kinh Hoàng Thanh Sang Võ Hồng Thu KP4, MP1 ,BC, BD 0387670805
0329945806
Nguyễn Lê Bảo Ngọc 17/7/2011 Bv Quân Đoàn 4 BD x Kinh Nguyễn Văn Thành Lê Thị Thủy  KP3 MP ,BC, BD 0987299886
0965025086
Châu Thiện Nhân 10/1/2011 BV U Minh -Cà Mau   Kinh Châu Văn Đe Trần Bích Ngân KP4, MP, BC, BD 0948443384
0944007293
Phạm Huỳnh Minh Nhật 10/11/2011 BV đa khoa tỉnh Bình Dương   Kinh Phạm Văn Nghị Huỳnh Thị Bảo Yến KP3 ,MP,BC,BD 0989418951
0365331351
Nguyễn Hữu Tiến  27/2/2011 Bv đa khoa Bến Cát   Kinh Nguyễn Thanh Quang Lại Thị Cẩm Quí An Điền , BC, BD 0797005747
0342443636
Nguyễn Duy Tường  31/10/2011 Chợ Mới -An Giang   Kinh Nguyễn Minh Phụng Nguyễn Thị Tuyết Loan KP5, MP, BC, BD 0326728814
0326690406
Lê Thị Anh Thơ 28/4/2011 Trạm xá xã Thạch Kim,Lộc Hà, Hà Tĩnh x Kinh Lê Quốc Đạt Lê Thị Lệ Thiết MP2, BC, BD 0937227598
0392748033
Nguyễn Bảo Thi 17/10/2011 Kiên Lương, Kiên Giang x Kinh   Hoàng Thị Mộng Thu Thới Hòa, BC, BD 0386324885
Huỳnh Thị Phương Trang 19/3/2011 BV đa khoa Bình Dương x Kinh Nguyễn Văn Lanh Huỳnh Thị Loan Chi KP2 MP, BC, BD 0858043055
0973686248
Trần Ý Uyên 24/3/2011 Tiền Giang x Kinh Trần Phạm Công Thiện  Dương Thị Trang Loan MP3,Thới Hòa,BD 0963789605
0969052406
Bùi Mai Như Ý 5/7/2011 Bv Từ Dũ- TPHCM x Kinh Bùi Trung Quốc  Mai Thị Loan Thảo  KP 4, MP ,BC,BD 0908448103
0868097138
Khuyết tật: 0                
Dân tộc: 1/1             GVCN  
Nữ: 11                
9 tuổi: 17/9                
10 tuổi: 3/2             Lê Ngọc Anh  
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559