Thông báo tạm dừng đến trường

Thông báo tạm dừng đến trường

Thực hiện công văn số 248/SGDĐT-CTTTPC ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục cho trẻ em, học sinh, học viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. Trường Tiểu học - Mầm non Phù Đổng thông báo như sau:
1/  Học sinh tạm dừng đến trường đến hết ngày 28/02/2021 và đi học lại từ ngày 01/3/2021.
2/ Trong thời gian nghỉ học giáo viên vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình học với phương châm " học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học:". Mong quý phụ huynh tạo điều  kiện cho con em mình tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến theo sự hướng dẫn của giáo viên.
* Lưu ý:
Những nội dung đã dạy trưc tuyến khi học sinh trở lại trường giáo viên sẽ không dạy lại. Chính vì thế, quý phụ huynh cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để việc học của các em đạt hiệu quả cao.
Trân trọng.

Bài viết khác
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559