TỔNG HỢP GIỮA KÌ I

TỔNG HỢP GIỮA KÌ I

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày, tháng, năm sinh Nữ Môn học và hoạt động giáo dục Phẩm chất chủ yếu Năng lực cốt lõi
Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ 1
………………
Đạo đức Tự nhiên và xã hội Giáo dục thể chất Nghệ thuật Hoạt động trải
nghiệm
Tiếng dân tộc Yêu nước Nhân ái Chăm chỉ Trung thực Trách nhiệm Năng lực chung Năng lực đặc thù
Âm nhạc Mĩ thuật Tự chủ và tự học Giao tiếp và hợp tác GQVĐ và sáng tạo Ngôn ngữ Tính toán Khoa học Thẩm mĩ Thể chất
1 Nguyễn Thụy Hoài An 10/10/2014 x T T T T T C H T T   T T T T T T T T T T T T T
2 Phạm Ngọc Khánh An 16/12/2014 x T T H T T T T T T   T T T T T T T Đ T T T T T
3 Lê Tú Anh 20/12/2014 x H T H T T C H T T   T T T T T T T T T T T T T
4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/01/2014 x C H H H H C T H H   T T T T Đ C Đ Đ T T Đ T Đ
5 Nguyễn Minh Hiền 15/9/2014 x H T T H T C T H H   T T T T T T T Đ T T T T T
6 Ngô Minh Huy 15/3/2011 x T T T T T H T T T   T T T T T T T T T T T T Đ
7 Phan Gia Huy 01/11/2014   H T H T T H H H T   T T T T T T Đ Đ Đ T T Đ T
8 Nguyễn Phi Long 19/10/2014   T T T T T H T T T   T T T T T T T T T T T T T
9 Nguyễn Kiều Mai 06/10/2014 x T T H T T H H T T   T T T T T T T T T T T T T
10 Hồ Hoàng Minh 15/6/2014   T T T T T T T T T   T T T T T T T T T T T T T
11 Lương Phương Nam 24/4/2014   H T T T T H T T T   T T T T T T T T T T T T T
12 Nguyễn Hoàng Nguyên 20/5/2014   H H H H H H C H H   T T T T T Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T
13 Lê Uyển Nhi 25/10/2014 x H T H T T H T H H   T T T T T T Đ Đ T T T T T
14 Nguyễn Tấn Phát 23/6/2014   H H C H H H C H H   T T Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ T
15 Nguyễn Như Quỳnh 06/10/2014 x H T H T T H T H T   T T T T T Đ T T T T T T T
16 Nguyễn Chí Thành 16/10/2014   H H H H H H T H H   T T T T T T Đ Đ T T T Đ T
17 Nguyễn Nhật Thảo 12/12/2013 x H H H T T H C H H   T T T T T Đ Đ Đ Đ T T T Đ
18 Hoàng Mai Trang 18/02/2013 x C C H H H H H H H   T T T T Đ C Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
19 Bùi Hữu Trí 07/01/2014   H T T H H T T T H   T T T T T T T Đ T T Đ T T
20 Lê Anh Tú 12/12/2014   C C H H H C H H H   T T Đ T Đ C C Đ Đ Đ Đ Đ Đ
21 Vũ Xuân Anh Tuấn 24/01/2014   H T H T T H T H T   T T T T T Đ T Đ T T Đ T T
22 Nguyễn Thiên Tường 15/5/2014   H T H T T T H T T   T T T T T T T Đ T T T T T
23 Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên 09/01/2014 x T T T T T T H T T   T T T T T T T T T T T T T
24 Lê Thanh Vân 28/12/2014 x H H H H H T H H H   T T T T T T Đ Đ T T T T T
25 Phạm Thanh Vi 24/3/2014 x H H H H T H H H H   T T T T T T Đ Đ T T T T T
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo
Zalo
Hotline: 0913950559